𝐓𝐡𝐢 𝐂ô𝐧𝐠 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐍ộ𝐢 𝐓𝐡ấ𝐭 & 𝐐𝐮ả𝐧𝐠 𝐂á𝐨 𝐁ê𝐧 𝐍𝐠𝐨à𝐢 𝐕ă𝐧 𝐏𝐡ò𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐃ị𝐜𝐡 𝐍𝐠â𝐧 𝐇à𝐧𝐠 𝐈𝐕𝐁 – Đà 𝐍ẵ𝐧𝐠

𝐓𝐡ô𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐃ự Á𝐧 Dự án: Hoàn thiện trang trí nội thất văn phòng giao dịch Ngân hàng IVB Hoàng Diệu – chi nhánh Đà Nẵng Chủ đầu tư: Ngân hàng Indovina (IVB) Địa chỉ: 806 Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng Số tầng: 2 Phối cảnh […]